938 041 535

25 d’abril de 2016

Amb 2 co-fundadors i comptant amb mínim finançament, DyCare acaba d’aconseguir una important subvenció acompanyada de suport per part de la Comissió Europea que els permetrà dedicar-se a temps complet a construir el futur del seu dispositiu mèdic dedicat al tractament de trastorns musculo-esquelètics crònics.

Més de 100 milions de persones a Europa pateixen de trastorns musculo-esquelètics crònics (MSD) com l’artritis reumatoide, i dolor cervical, lumbar o a les espatlles. No obstant això, el 60% dels pacients amb MSD són mal diagnosticats i es prescriu un programa de rehabilitació ineficaç que retarda o impedeix la seva plena recuperació. DyCare, una startup amb seu a Barcelona que ja ha rebut el suport de Bayer a través del seu Programa ‘Grants4Apps coworking Barcelona’, ha desenvolupat un dispositiu d’anàlisi de moviment basat en sensors portàtils. El sistema mesura i analitza la capacitat de moviment de les articulacions humanes en temps real, i ha rebut excel·lents resultats en els primers assajos.

Treballant en conjunt amb Visum, la convocatòria SME Instrument de H2020 va ser identificada com una font potencial per obtenir finançament a fons perdut, així com DyCare ha rebut assistència en l’anàlisi en profunditat del seu potencial de negoci. Partint de la seva potent idea innovadora, els consultors de Visum han ajudat DyCare en la definició conjunta de diversos aspectes del seu Model i Pla de negoci, que posteriorment han quedat plasmats en la redacció final d’una proposta d’alta qualitat per a participar en SME Instrument.
Amb una avaluació final de 14.05 sobre 15, la proposta va estar molt per sobre del llindar mínim de qualitat marcat per la CE, essent d’aquesta manera acceptada per al seu finançament.

Ara DyCare està a l’espera d’iniciar el seu estudi de viabilitat i anàlisi del mercat objectiu Europeu i Mundial durant els propers 6 mesos, període en què a més rebrà suport addicional i Business Coaching per part de la Comissió Europea.

Felicitats a DyCare!