938 041 535

2 d’maig de 2016

Nova oportunitat d’obtenir finançament a fons perdut per a totes aquelles Pimes que han participat en una convocatòria de SME Instrument Fase I el 2015 i 2016 i han obtingut el “Seal of Excellence” però no van obtenir el finançament del Programa Horizon 2020.

Amb data 23 de març de 2016 s’ha publicat la convocatòria de l’any 2016 per a la concessió d’ajudes de la convocatòria HORIZONTE PYME, del Programa Estatal de Lideratge Empresarial en el marc del Pla Estatal d’Investigació Científica i Tècnica i d’Innovació 2013-2016. El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà el dia 4 de maig de el 2016 a les 00:00 hores i finalitzarà el 18 de maig de el 2016 a les 15:00 hores.

L’objectiu de la convocatòria és finançar un estudi de viabilitat (tècnica i comercial) que inclogui un pla de negoci d’un projecte innovador a aquelles Pimes que hagin presentat de forma individual una proposta en els anys 2015 o 2016 per participar a la Fase I de la convocatòria SME Instrument del Programa Horizon 2020 de la Unió Europea, propostes que hauran d’haver obtingut una puntuació igual o superior a 13 punts i que per raons pressupostàries no hagin pogut obtenir finançament de la Comissió Europea.

Més informació…