938 041 535

 

Condicions d’ús

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, NVISION Systems & Technologies S.L (NVISION) l’informa de que és titular del website www.nvision.es. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la citada Llei, NVISION informa de les dades següents: El titular d’aquesta pàgina web és NVISION, amb CIF B64127855 i domicili social a Av. Barcelona nº 105 (Edifici Ig-nova Tecnoespai, despatx 8), 08700 IGUALADA inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al tom 38356, foli 1, full B323185, inscripció 1ª. L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és info@nvision.es.

 

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació, accés i ús pel website de NVISION confereix la condició d’usuari, per la que s’accepten, des de la navegació per les pàgines de NVISION, totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

– Les pàgines web de NVISION proporcionen gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat a l’ús correcte del website. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

– La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari als formularis estesos per NVISION per l’accés a certs continguts o serveis oferts per les webs.

– L’ús de la informació, serveis i dades oferts per NVISION, contràriament a allò disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altre manera puguin suposar una lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del website.

 

POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

NVISION no es fa responsable del contingut de les pàgines web a les que l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts al seu website i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercir cap tipus de control sobre el contingut de les altres pàgines de la xarxa.

Tanmateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a les que es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

NVISION declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany que, als usuaris del seu website, poguessin derivar-se de la navegació per les seves pàgines web. En conseqüència, NVISION no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pugués patir l’usuari.

 

MODIFICACIONS

NVISION es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense cap avís previ, dins del contingut del seu website. Tant en allò referent als continguts del website, com en les condicions d´ús de la mateixa o en les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través del seu website, de qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en que es trobin publicades al web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

 

RESERVA DE COOKIES

NVISION es reserva el dret d’utilitzar cookies a la navegació de l’usuari pel seu website per facilitar la personalització i comoditat de la navegació. Seguint la política de protecció de dades de l’empresa, NVISION informa que les cookies s’associen a l’usuari anònim i al seu ordinador, i no proporcionen per si mateix el nom i cognoms de l’usuari. L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador de manera que se l’informi de la recepció de cookies, podent, si així ho desitja, impedir que s’instal·lin en el seu disc dur. No obstant, per l’accés al website de NVISION no serà preceptiva la instal·lació de cookies.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els drets de propietat intel·lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, així com dels mitjans i formes de presentació i muntatge de les seves pàgines, pertanyen, per si mateix o com a cessionària a, NVISION. Seran per consegüent, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, essent aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En compliment de la Llei de Propietat Intel·lectual, es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació pública i utilització, de la totalitat o part dels continguts de les seves pàgines webs sense el consentiment exprés de NVISION.

 

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

NVISION es reserva tanmateix la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda de les seves pàgines web i continguts o per l’incompliment de les presents condicions.
La relació entre l’usuari i NVISION es fonamentarà en la normativa espanyola vigent i seran competents per decidir sobre qualsevol controvèrsia que es pugui suscitar entre l’usuari i NVISION, els jutjats o tribunals propis de la localitat d’IGUALADA.

 

 

©Copyright 2015 NVISION Systems & Technologies, S.L. – All Rights Reserved – legal