938 041 535

Partners i clients

Visum es va crear el setembre de 2014. Des d’aleshores mantenim contacte i acords amb diverses Pymes, Empreses, Centres d’Investigació i Universitats. Alguns d’ells ja han confiat en els nostres serveis:

Ecrowd
Peixe
Genaker
Ubikwa
Solartys
Secartys
Nexus Geographics
Coin+D
Oficina Ponti
Cebiotex
Dares
Prototal
Submer
Verasat
MJN
shotl
ship2b
reactable
qubio
onalabs
shbarcelona
continuum_security
dycare

©Copyright 2015 Visum Solutions All Rights Reserved – legal