938 041 535

26 de Maig del 2017

La gran majoria dels nostres clients, sigui una start-up o una PIME, ens fan habitualment aquesta pregunta. En general, s’acostuma a pensar que una patent només s’utilitza per registrar el producte i per evitar que un competidor pugui copiar aquesta tecnologia. Però aquesta no és una raó prou bona per decidir-te a patentar si ets una PIME que no disposa dels recursos suficients per enfrontar-se a un competidor en un litigi judicial.

Per què hauria de patentar la meva Innovació?

Segons l’opinió d’un expert advocat de patents de Silicon Valley, hi ha tres raons per patentar la teva Innovació:

  • Augmentar el valor de l’empresa. Els inversors esperen que les empreses de tecnologia tinguin patents i pagaran un preu més alt, tant en processos d’inversió com d’adquisició.
  • Incrementar el poder de negociació amb un soci estratègic. Tenir presentada una patent abans de signar un acord d’associació, confereix avantatges per tal d’aconseguir el màxim benefici de participació en la nova ‘joint-venture’, ja que permet argumentar ser el propietari de la tecnologia principal.
  • Evitar una demanda per infracció contra la vostra empresa. Degut a la enorme quantitat de tecnologia que existeix actualment, augmenten les probabilitats que una part del vostre producte pugui infringir una patent que ja existeix. Suposem doncs, que la vostra tecnologia pot estar infringint una patent registrada per un competidor. Es improbable que ell intenti utilitzar  aquesta infracció en contra vostra si vosaltres teniu una patent que protegeix la vostra tecnologia, doncs probablement aquest competidor també estarà infringint la vostra patent amb el seu producte actual, o amb una versió futura del producte que tinguin previst portar al mercat.

Però he sentit a dir que no es pot patentar el software a Europa…

En realitat, sí que es pot, tot i ser  una mica complicat. Segons l’Oficina Europea de Patents, “un programa informàtic “en sí mateix” no és una invenció patentable (article 52 (2) (c) i (3) EPC). Així, no es habitual que  es concedeixi una patent per al codi font d’un programa, ja que aquests estan protegits per drets d’autor. Tanmateix, per tal que es concedeixi una patent per a un programa informàtic, aquest ha de resoldre un problema tècnic d’una manera innovadora i no pas d’una manera que sigui òbvia.”

Per tenir una millor comprensió del software de patents a Europa, un bon punt de partida és el blog de Bastian Best, un advocat de patents europees, que ofereix fàcils exemples per entendre-ho i vídeos de curta durada que trenquen amb els conceptes erronis i comuns relacionats amb les patents de software.

Aleshores, com puc començar?

El primer pas és triar un advocat de patents. A continuació recomanem tenir en compte els següents  aspectes que poden ser d’ajuda per  trobar la persona més idònia:

  • Escriure una bona patent és difícil. Ha de protegir la seva creació i, al mateix temps, una àmplia gamma de variacions de la seva innovació per tal d’evitar que els seus competidors treballin al voltant d’ella. Escriure patents és molt tècnic i requereix molts anys perquè sigui perfecte. Pregunti a l’advocat quantes sol·licituds de patents ha escrit. Els advocats més experts en escriure sol·licituds de patents n’han escrit 100 o més.
  • Comprova que l’advocat tingui un perfil tècnic que sigui rellevant i adequat en relació a la seva innovació, ja que, en explicar-li, ell ha d’oferir la seva opinió  i descriure les possibilitats de patentar, destacant-ne els aspectes més  interessants i allò que específicament es patentable.
  • Si sou una start-up, heu de comprovar que l’advocat entén els cicles de finançament d’una start-up. Patentar en diversos països és molt car i per tant es molt important dissenyar una estratègia de protecció que tingui en compte la disponibilitat de finançament per part de l’empresa.