938 041 535

 

Serveis

 

Fem servir la nostra experiència i coneixements pràctics, que ens permeten assessorar els nostres clients i obtenir finançament a fons perdut a través de programes internacionals com H2020, especialment SME Instrument, o Eurostars-Eureka.

Posem al servei dels nostres clients un valuós know-how, atresorat durant anys d’experiència. A la pràctica, això es concreta en tres grans actius:

Un equip d’experts a la disposició dels nostres clients: personal multicultural que compta amb una dilatada experiència en empreses internacionals.

l

 

Dos experimentats avaluadors de projectes europeus que permeten enfocar les propostes amb tot el rigor imprescindible que aquests requereixen.

 

 

Una àmplia xarxa de partners europeus que ens permeten oferir solucions als nostres clients per aconseguir la configuració més adient de consorci.

 

Serveis amb metodologia pròpia

A NVISION treballem amb una metodologia pròpia basada en la cerca del màxim rendiment per als nostres clients, aportant el màxim esforç que requereix la nostra implicació total en el Projecte amb la finalitat d’aportar-li valor afegit que permeti aconseguir l’èxit esperat. Els nostres serveis s’adapten a les necessitats de cada client, i s’estructuren en 2 fases:

1. Gestió de la proposta

N

Anàlisi organitzativa: identifiquem la convocatòria més adequada per a cada organització amb la finalitat d’obtenir finançament a fons perdut de Programes Europeus.

N

Coaching estratègic de l’organització: en la fase de preparació d’una proposta ‘close-to-market’, els nostres business experts ajuden a l’empresa amb la seva estratègia, i aporten una visió externa del Business Plan.

N

Redacció de les propostes: redactem propostes d’alta qualitat, en anglès natiu i amb un enfocament estratègic i pràctic, per optar amb garanties a les diferents convocatòries europees.

N

Cerca activa de partners: en Projectes que requereixen de la formació d’un Consorci, utilitzem la nostra àmplia base de dades amb una xarxa internacional d’empreses i organismes dedicats a R+D, per oferir als nostres clients la millor configuració de partners que garanteixi la solvència del Consorci i la posterior execució del Projecte.


2. Gestió del projecte

N

Gestió de la difusió i explotació del projecte finançat: estem totalment preparats per executar amb garanties el desenvolupament d’aquestes tasques, fonamentals per a un bon tancament del Projecte.

N

Gestió administrativa i financera: la nostra experiència coordinant Projectes amb gran nombre de Partners ens avala per gestionar eficaçment tots els aspectes administratius i financers del Projecte.

N

Gestió Tècnica: sota aquest epígraf desenvolupem diverses tasques que garanteixin la correcta execució del Projecte, com poden ser el desenvolupament de Work Plan, seguiment i revisió de Business Plan, Canvas, recerca de mercat o reunions amb stakeholders.


Serveis a mida

5

Business Coaching.

 

5

EU Calls Watch: Cerca activa i recorrent de convocatòrias adequades a l’estratègia i objectius del client.

5

Proposal Advisory Service: Per a clients amb un nivell avançat en redacció de projectes Europeus, oferim suport estratègic en la preparació de la proposta i revisió d’aquesta una vegada redactada.

5
Estudis de Mercat.

5
Desenvolupament tecnològic.

5

El finançament de projectes de certa dimensió, així com l’enfocament per aconseguir el consegüent producte o servei, són pilars bàsics que poden afectar de forma determinant al plantejament estratègic d’una empresa. Per això és imprescindible estudiar de forma individualitzada cada cas, analitzant les circumstàncies i l’entorn.

5

A NVISION abordem projectes sota demanda amb la finalitat d’adaptar els nostres serveis a les necessitats de cada empresa, i sempre sota un enfocament que ens permeti ser útils per aconseguir els objectius estratègics del client.

5
Amb un elevat percentatge d’èxit, ens encarreguem de tots els tràmits i processos necessaris per obtenir el finançament necessari, alhora que brindem assessorament als nostres clients.

 ©Copyright 2015 NVISION Systems & Technologies, S.L. - All Rights Reserved - legal