938 041 535

19 de Desembre del 2017

Ens apropem al final del Programa de Treball en curs (2016-2017). Val a dir, però, que la Convocatòria segueix oberta per als propers 3 anys, amb 4 oportunitats anuals de presentar-hi propostes i fins a la finalització del programa H2020, tot i que amb alguns petits canvis de funcionament que es faran oficials amb la publicació del nou Programa de Treball.

Un total de 2.596 PIMES s’han presentat a l’última convocatòria a la Fase 1 tancada el 9 de novembre, destacant la presencia d’empreses Italianes (440), Espanyoles (403) i Franceses (150). El Topic ‘Open Disruptive Innovation’, adreçat a Projectes en l’àmbit de les TIC, va ser el més demandat amb 668 propostes presentades, un 26% del total, tal com invariablement ha vingut succeint des de la posada en marxa del Programa el 2014.

Tanmateix, el nombre de projectes presentats es molt superior a l’anterior convocatòria del mes de setembre de la Fase 1, on se’n van presentar 2.130, de les que 2.079 van resultar elegibles, novament liderats per projectes TIC (547), i amb Itàlia i Espanya acompanyats pel Regne Unit com a països amb més participació. D’aquests, es van finançar 117 Projectes en que participaven 119 Pimes: 17 d’Espanya (7 de Catalunya), 14 d’Itàlia i 10 de Suïssa i també Alemanya, essent el rati d’èxit del 5,5%.

Pel que fa a la Fase 2, i a l’espera de conèixer els resultats de l’última convocatòria del mes d’octubre, on es van presentar 2.123 projectes, les últimes dades disponibles referides a la convocatòria del mes de Juny ens mostren un rati d’èxit del 3,76%, al haver-se presentat 1.514 projectes, dels que se’n van finançar 57, que van rebre un total de 96,8M€.

Els països amb més Projectes finançats van ser Espanya amb 12 (2 de Catalunya), Dinamarca amb 8, i Itàlia i França, cadascuna amb 7 projectes finançats.

Arribem doncs al final d’aquest quart any des que es va posar en marxa la iniciativa SME Instrument, formant part del Programa Horitzó 2020 (H2020), amb clares mostres de l’interès i l’alta competitivitat generada entre les PIMES Europees, de les quals un total de 3.196 han estat finançades fins ara (2.422 en Fase 1 i 774 en Fase 2).