938 041 535

NVISION

A NVISION estudiem i gestionem les oportunitats idònies per a cada tipus d’organització, atenent als seus objectius i plans estratègics, buscant el programa més adequat per a cada cas i ajudant els nostres clients a preparar una proposta guanyadora mitjançant una fórmula orientada a resultats (win-win).

Recórrer als Programes Europeus de finançament d’Innovació i Investigació, com Horizon 2020 (H2020) o Eurostars Eureka, incideix positivament en qualsevol tipus d’organització des de quatre punts de vista:

 

N

Accés a finançament a fons perdut.

N

Accés a la internacionalització.

N

Aporta prestigi internacional.

N

Intercanvi de coneixements quan es desenvolupen projectes en consorci.

Els professionals de NVISION procedim d’empreses internacionals de diferents segments. Coneixem perfectament el nou programa Horizon 2020 (H2020), especialment SME Instrument, que ha estat concebut pensant en la internacionalització dels projectes, i amb la finalitat que el producte o servei arribi al mercat.

Valor afegit

Les habilitats i el know how acumulat pels promotors de NVISION al llarg de diversos anys d’experiència constitueix un aval de solidesa i confiança per als nostres clients. Aquest valor afegit es concreta en:

 

5
Opcions reals d’aconseguir que un bon projecte d’innovació o recerca sigui subvencionat a través de Programes gestionats per la Comissió Europea.
5

El client delega en nosaltres tots els aspectes que desconeix o no domina en profunditat, o pels quals no disposa de recursos (temps, personal…) centrant-se únicament en els aspectes de Recerca i/o Innovació del seu projecte.

5

Identificació de la convocatòria més adequada per a cada projecte, tenint en compte una diversitat de factors.

5

Redacció de propostes d’alta qualitat. El nostre objectiu és el mateix que el del client: que el projecte aconsegueixi la subvenció de la CE.

5

Coneixements per entendre i redactar correctament les seccions d’explotació, que tenen una especial rellevància als Programes Horizon 2020 (H2020), de forma notòria en SME Instrument i Eurostars-Eureka.

Projectes

GRAPHENE CORE ONE

GRAPHENE CORE ONE (2015)

SYMBIOTE

SYMBIOTE (2015)

INTUO

INTUO (2014)

SMASHER

SMASHER (2014)


RADIO

RADIO (2014)

GRASS

GRASS (2014)

IURBAN

IURBAN (2013)

SUPER

SUPER (2013)


SCANERGY

SCANERGY (2013)

HELIX

HELIX (2013)

GREENCOM

GREENCOM (2012)

CITI-SENSE

CITI-SENSE (2012)


ARMOR

ARMOR (2011)

REWARD

REWARD (2011)

AMOT

AMOT (2010)

TLA

TLA (2010)


ME3GAS

ME3GAS (2009)

 ©Copyright 2015 NVISION Systems & Technologies, S.L. - All Rights Reserved - legal